Sàn Gỗ Giáng Hương FJ 15x 90 -150x 1830mm

Sàn Gỗ Giáng Hương FJ 15x 90 -150x 1830mm
Xuất xứ: 
Lào
Kích thước: 
15x 90-150x 1830mm
Giá hoàn thiện: 
1.250.000
Sàn gỗ tự nhiên giáng hương FJ có kích thước 15 x 90 x 1820mm được hiểu như sau : Sàn gỗ FJ là gỗ bản ghép được ghép dọc từ nhiều thanh gỗ lại với nhau có kích thước chiều dài từ 25- 40 cm lại với nhau đuổi dài tạo thành thanh gỗ có độ dầy 15mm = 1,5cm , có chiều rộng thanh gỗ là 90mm = 9cm , có chiều dài là 1820mm = 1,82m
Sàn gỗ tự nhiên giáng hương FJ có kích thước 15 x 90 x 1820mm được hiểu như sau : Sàn gỗ FJ là gỗ bản ghép được ghép dọc từ nhiều thanh gỗ lại với nhau có kích thước chiều dài từ 25- 40 cm lại với nhau đuổi dài tạo thành thanh gỗ có độ dầy 15mm = 1,5cm , có chiều rộng thanh gỗ là 90mm = 9cm , có chiều dài là 1820mm = 1,82m


Sàn Gỗ Giáng Hương FJ 15x 90 -150x 1830mm
No votes yet

Sản phẩm cùng loại