Sàn Gỗ Giáng Hương FJL 15x 90-150x 1830mm

Sàn Gỗ Giáng Hương FJL 15x 90-150x 1830mm
Xuất xứ: 
Việt Nam
Kích thước: 
15x 90-150x 1830mm
Độ dày: 
15mm
Giá hoàn thiện: 
1.250.000
Sàn Gỗ Giáng Hương FJL có kích thước 15x 90-150x 1830mm là sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ giáng hương tự nhiên
Sàn Gỗ Giáng Hương FJL có kích thước 15x 90-150x 1830mm là sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ giáng hương tự nhiên 
Sàn gỗ Giáng Hương FJL

Sản phẩm cùng loại